Ksiądz Jan Kanty Pytel

profesor doktor habilitowany, polski naukowiec i duchowny katolicki, teolog specjalizujący się w naukach biblijnych. Wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1981-1987 był dziekanem (przedtem prodziekanem) Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu (dziś WT UAM).

Ks. Jan Kanty Pytel
zmarł 21 listopada 2019 roku


5 marca 2019

Wojewoda Wielkopolski

z upoważnienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręczył ks. prof.Janowi Pytlowi odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej. Uhonorowanie łączy się z długoletnią działalnością w Stowarzyszeniu imienia Romana Brandstaettera oraz twórców poz.(W.Bąk, E.Paukszta, P.Bystrzycki, K.Iłłakowiczówna)Gratulacje i życzenia dla Jubilata - 90 lat ks. prof. Jana Kantego Pytla, członka poznańskiego oddziału ZLP

ZARZĄD GŁÓWNY ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH


30 października 2018


Czytaj cały list ...

14 XI 2012

Ksiądz Profesor Jan Kanty Pytel przyjęty do Związku Literatów Polskich.
W dniu 14 XI 2012 Zarząd Główny włączył Księdza Profesora Jana Kantego Pytla do Związku Literatów Polskich (Pismo ZLP KK 43|2012, 3o XI 2012). Związek założył Stefan Żeromski w 192o r., a w Oddziale Poznań w 1921 r. prezesem był Władysław Reymont. Gratulujemy!

ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

Ksiądz profesor Jan Kanty Pytel-Zasłużony dla Kultury Polskiej

JAN KANTY PYTEL (ur. 3 września 1928 w Budzyniu - zm.21 listopada 2019) - profesor dr habilitowany, polski naukowiec i duchowny katolicki, teolog specjalizujący się w naukach biblijnych. Wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu . W latach 1981-1987 był dziekanem (przedtem prodziekanem) Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu (dziś WT UAM).

Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki uhonorował Ks. prof. Jana Kantego Pytla orderem Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis w czerwcu 2010 roku. W ten sposób doceniono osiągnięcia, zaangażowanie i naukową pracę Księdza Profesora w dziedzinie teologii i nauk biblijnych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza a przedtem Papieskiego Fakultetu Teologicznego. Gratulujemy tego odznaczenia i dziękujemy za posługę Słowa i konfesjonału w naszej Parafii


"Świat cały rozgorzał i w ogniach stoi"
Refleksje z wczoraj na jutro.
Pallottinum 2016

RECENZJA 1     RECENZJA 2

"JESTEM posłał mnie do was"

"JESTEM posłał mnie do was" - ks.Jan Kanty Pytel - Książka dedykowana miastu, z którego pochodzi autor

Ks. Profesor Jan Kanty Pytel, "Inaczej. Jeszcze raz o księdzu"

""Szaweł z Tarsu"" to kolejna książka napisana przez Ks. prof. Jana Kantego Pytla, o którą warto ubogacić swoją bibliotekę. Autor pisząc pięknym językiem literackim z kompetencją biblisty i teologa przedstawia Ewangelię, głoszoną przez Św. Pawła w listach do gmin chrześcijańskich, które w mocy Bożej zakładał. Poprzez listy, w Bożym natchnieniu, koryguje Paweł błędy zauważone wśród tamtejszych wyznawców Chrystusa. . Książka ze wszech miar godna polecenia.

Teologiczny sens "timszel"

Kilka refleksji wokół we'attâh timšol-bô z Rdz 4,7", artykuł w: "Scrutamini Scripturas" (J 5,39) Księga Jubileuszowa dla ks. Biskupa Andrzeja W. Suskiego w 75 rocznicę urodzin. Chrostowski Waldemar, Kotecki Dariusz (red.), Stowarzyszenie Biblistów Polskich, Warszawa 2016, ss. 407-410.