Ksiądz Jan Kanty Pytel

profesor doktor habilitowany, polski naukowiec i duchowny katolicki, teolog specjalizujący się w naukach biblijnych. Wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1981-1987 był dziekanem (przedtem prodziekanem) Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu (dziś WT UAM).

Teksty w Przewodniku Katolickim:

Wczoraj i dziś, Ten sam także na wieki, 26-2009
Zostawiłem cię na Krecie, 20-2009
Celem nakazu jest miłość, 15-2009
Piszę to własnoręcznie..., 11-2009
Do świętych i wiernych, 5-2009
WSZYSTKO MOGĘ w Tym, który mnie umacnia, 1-2009

Prawdziwy Apostoł, prawdziwa Ewangelia", 42-2008

Odwaga życia, 6-2007

Dobrodziejstwo i zło, 38-2006
Elżbietanki w „Paryżu Północy”, 30-2006
Bądźmy czujni, 27-2006
On nie czeka, On przychodzi, 24-2006
Śladami zagłady ku pokojowi, 21-2006
Mistrz życia, 20-2006
Ani kupić, ani załatwić, 19-2006
Zachować twarz, 15-2006
Nosił w sercu Jezusa, 14-2006
Między dobrem a złem, 1-2006
Cel drogi, 10-2006
Nasz Kościół, 8-2006
Miłość na miarę dobra, 7-2006
Przekraczając czas i przestrzeń, 4-2006

Blask gotowości, 50-2005
Pamięć i tęsknota, 44-2005
Chleb łamany, 43-2005
Szansa, 42-2005
Szczyt życia, 41-2005
Dialog, 39-2005
O dobrą jakość życia, 33-2005
Te spotkania mają sens, 32-2005
Odmieniać swoje oblicze, 31-2005
Apel za apelem, 31-2005
Bogactwo Kościoła, 30-2005
Od redakcji, 24-2005
Czas nadziei, 20-2005
Kochamy Papieża, 18-2005

W jedności,32-2004
... a bliźniego, jak siebie samego, 26-2004
Z nadzieją i duchem, 19-2004
Drugie narodzenie, 2-2004

Poprawianie Pana Boga, 32-2003
Kościół w mediach, 28-2003
Świadkowie wiary, 17-2003
Aby poruszyć ludzkie sumienia, 6-2003

Przyszłość, 49-2002