Ksiądz Jan Kanty Pytel

profesor doktor habilitowany, polski naukowiec i duchowny katolicki, teolog specjalizujący się w naukach biblijnych. Wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1981-1987 był dziekanem (przedtem prodziekanem) Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu (dziś WT UAM).

RECENZJA KSIĄŻKI

Objaśnianie sensu biblijnego w Kościele - ks.prof.Jan Kanty PytelOpis: Książka ks. prof. J. K. Pytla jest monografią, metodycznie wzorcową, i stawia Autora w szeregu najbardziej kompetentnych biblistów w Polsce. Należy ufać, że praca ukaże się w językach obcych, wzbogacając teologiczną refleksję Kościoła Powszechnego na temat hermeneutyki biblijnej. To kompendium nauki współczesnego Kościoła na temat interpretacji Pisma Świętego w Kościele okaże się pomocne nie tylko kapłanom, katechetom i studentom teologii, ale także szerokiemu kręgowi Czytelników, kochających Słowo Boże.


Objaśnianie sensu biblijnego w Kościele, Wydawca: Gaudentinum - Gniezno 1996.
czytaj ...