Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

ZENOBIA KNAKIEWICZ

WYCHOWAWCA

Pani Profesor przez długie lata kształtowała umysły i serca młodzieży akademickiej. Prowadziła różnorodne zajęcia dydaktyczne m.in. z Finansów, Współczesnych systemów pieniężnych, Nauki o pieniądzu, Międzynarodowych stosunków finansowych; realizowała je ze swadą i humorem, pobudzając do myślenia. Pani Profesor do młodzieży miała zawsze bezpośredni i serdeczny stosunek. Była niezwykle uzdolnionym, ale zarazem niezwykle wymagającym nuczycielem. Nie tolerowała nieuctwa.
... czytaj więcej

NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Prof. Knakiewicz pracowała ze studentami w dziś już zanikającym modelu mistrz – uczeń. – Spotykaliśmy się na seminariach nie tylko na uczelni, ale i w domu pani profesor – opowiada Jurek. – Mogliśmy nie tylko czerpać z wiedzy i doświadczenia, ale przesiąkać wartościami akademickimi, które ona ucieleśniała. ...
... czytaj więcej

EKONOMISTA

Pojęcie deflacji nie jest jednoznaczne. Świadczy o tym różnorodność określeń stosowanych w tym zakresie przez ekonomistów. Hawtrey rozumie przez deflację niepożądany brak środków płatniczych, który powoduje ograniczenie dochodów i wydatków konsumentów więcej niż proporcjonalnie w stosunku do czynników zatrudnionych w produkcji
... czytaj więcej


NEKROLOGI

Odeszła od nas Osoba o wielkiej pracowitości, solidności, stawiająca sobie w życiu bardzo wysokie wymagania, lubiana i szanowana przez wszystkich.
O wielkości Profesor Zenobi Knakiewicz tak jak każdego uczonego i nauczyciela akademickiego przesądzają Jej dzieła i Jej uczniowie, będący nadzieją pięknie się rozwijających – ku wielkiej radości Pani Profesor – a także Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – nauk o finansach. Profesor Zenobia Knakiewicz była niestrudzonym społecznikiem; aktywnie uczestniczyławżyciu Uczelni oraz pełniła szereg ważnych funkcji poza Uniwersytetem Ekonomicznym. Twórczą aktywność na polu społecznym zawsze traktowała Pani Profesor jako powinność czy wręcz obowiązek. ś p. Prof. Zenobia Knakiewicz była nie tylko wybitną uczoną, o wielkim autorytecie, ale przede wszystkim była człowiekiem niezwykłej dobroci, pracowitości, i niespotykanej już chyba współcześnie, wyjątkowej, wręcz męczącej uczciwości. Była także wielką patriotką i osobą głęboko wierzącą. żegnamy Panią Profesor o wyrazistych poglądach i zasadach, która bardzo kochała pracę i szczególnie ceniła prawdę i uczciwość oraz osoby bezinteresownie czyniące dobro, a także cnoty obywatelskie, solidność, punktualność i poczucie odpowiedzialności.
(czytaj więcej ... )