Biblia-w-rok

CZYTAMY BIBLIĘ

Modlitwa do Ducha Świętego

Lp mc
1 STYCZEŃ
2 LUTY
3 MARZEC
4 KWIECIEŃ
5 MAJ
6 CZERWIEC
7 LIPIEC
8 SIERPIEŃ
9 WRZESIEŃ
10 PAŹDZIERNIK
11 LISTOPAD
12 GRUDZIEŃ

Linki do Biblii Tysiąclecia dodano na podstawie planu opracowanego przez ks. Piotra Ostańskiego