MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Przed czytaniem Pisma św.

Duchu Święty otwórz mój umysł i otwórz moje serce,
abym te natchnione przez Ciebie słowa czytając poznawał
i rozumiejąc przyjmował.
Daj mi też siłę, abym posłuszny Bożemu natchnieniu,
mógł z radością kierować się nimi w życiu. Amen.
Po czytaniu Pisma św.

Duchu Święty dziękuję Ci za Twoje Boskie Słowo.
Spraw, by było ono zawsze dla mnie nauczycielem,
przewodnikiem i drogowskazem na drodze do świętości.
Daj mi moc, bym je zachował w dobrym i szczerym sercu
oraz aby przyniosło ono obfite owoce miłości
w służbie Tobie i moim bliźnim.
Pobłogosław mnie Boże. Amen.