ZDJĘCIA

  • całość
  • 1
  • 2

ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM


„Upili się młodym winem” – to pierwsza książka poświęcona początkom Odnowy w Duchu Świętym w Polsce. Jej autorzy Małgorzata i Marek Nowiccy opisują wiele nieznanych dotąd wydarzeń z lat 70. – powstawanie pierwszych grup modlitewnych, spektakularne nawrócenia. Prezentowana w Warszawie książka jest częścią projektu filmowo-książkowego, w ramach którego oprócz monografii zostanie przygotowanych 10 filmów dokumentalnych.
Jak podkreślają autorzy, publikacja może okazać się przyczynkiem do powstania biografii osób, które otwierały Kościół w Polsce na Odnowę w Duchu Świętym. Opisują w niej szczegółowo okoliczności przeżycia chrztu w Duchu Świętym przez ks. Mariana Piątkowskiego (w Rzymie w 1975) i przez ks. Bronisława Dembowskiego (w Chicago w 1976 r.).
Autorzy opisuje niezwykłą rolę, jaką w początkach Odnowy w Duchu Świętym w Polsce odegrał ks. prof. Stanisław Nagy z KUL-u oraz kardynał Karol Wojtyła. Po raz pierwszy w tym kontekście cytowana jest nieznana dotąd wypowiedź kard. Wojtyły z 1977 z rekolekcji ewangelizacyjnych w kościele św. Szczepana w Krakowie. Książka zawiera też barwne opisy pierwszych liderów Odnowy w Duchu Świętym, tak duchownych jak i świeckich: ks. Andrzeja Grefkowicza, ks. Adama Schulza, ks. Józefa Kozłowskiego, Stanisławy Kurzei, Andrzeja Sionka, Ryszarda Mortki i Waldemara Tyszko.
Pierwsza grupa Odnowy w Duchu Świętym w Polsce powstała w Lublinie we wrześniu 1975 roku. Założył ją ks. Zbigniew Czerwiński. Tam też odbyło się pierwsze Seminarium Życia w Duchu Świętym. W monografii znajduje się opis zupełnie nieznanej do tej pory pierwszej w Warszawie grupy Odnowy w Duchu Świętym w klasztorze Sióstr Sacre Coeur, która powstała w 1975 roku.
W „Upili się młodym winem” czytelnik znajdzie też opisy wielu spektakularnych nawróceń. Osoby dotknięte w latach 70. mocą Ducha Świętego, służą dziś Bogu i Kościołowi w najrozmaitszy sposób: jest wśród nich wielu księży i sióstr zakonnych. Niemało jest też obecnych kościelnych hierarchów (np. o. Andrzej Madej superior Turkmenistanu czy bp Marek Solczyński nuncjusz apostolski w Gruzji), misjonarzy (np. Jolanta Podolska lekarka – pracuje w szpitalu w Zambii).
Osoby, które doświadczyły odrodzenia w Duchu Świętym w latach 70. zapełniają dziś klasztory kontemplacyjne, klauzurowe – karmelitańskie i dominikańskie. Książka opisuje okoliczności narodzin wielu z tych powołań (m.in. Marioli Stawiarz – dziś s. Marioli od Trójcy Przenajświętszej OCD, Waldemara Tyszko – dziś o. Serafina Tyszko OCD, Anny Wolińskiej – dziś s. Józefy Marii Dominiki OP)
„Upili się młodym winem” to książka także o Ruchu Światło-Życie i jego założycielu ks. Franciszku Blachnickim. Monografia ujawnia nieznane dotąd szerzej fakty: że początki Odnowy w Duchu Świętym w Polsce integralnie związane są z ruchem oazowym. Czytelnik znajdzie tu informacje o tym jak ks. Franciszek Blachnicki modlił się za animatorów o chrzest w Duchu Świętym w Krościenku w 1974 i otworzył Ruch Światło-Życie na Odnowę w Duchu Świętym (w 1975). Autorzy książki opisują też niezwykłe, pełne mocy Ducha Świętego, okoliczności powstania wspólnoty życia w Lipiu (w 1977). To jest jedyna w Polsce wspólnota życia powstała w wyniku charyzmatycznego doświadczenia w latach 70.
Autorzy „Upili się młodym winem” pokazują Odnowę w Duchu Świętym – zgodnie z nauczaniem Stolicy Apostolskiej – nie jako ruch, lecz jako szersze doświadczenie dane całemu Kościołowi. W tym kontekście definiują pojęcie nurtu w polskiej Odnowie w Duchu Świętym. Pokazują, że w latach 70. Odnowa w Duchu Świętym rozwijała się w dwóch nurtach: oazowym i poza oazowym. Opisują tworzenie się tych nurtów i ich specyfikę a także próby stworzenia koordynacji Odnowy aż do 1979 roku, kiedy to powołany został pierwszy Krajowy Zespół Koordynacyjny.
Nowiccy pisząc monografię początków Odnowy w Duchu Świętym korzystali z bardzo obfitych materiałów źródłowych: przede wszystkim wspomnień. Oprócz nich korzystali też pełną garścią z materiałów znalezionych w archiwach watykańskich, oazowych, klasztornych oraz IPN.
Ponad 400-stronicowa książka zawiera kilkadziesiąt fotografii, w większości dotąd niepublikowanych. Zamiast posłowia czytelnik znajdzie w niej interesujący artykuł o. Serafina Tyszko OCD pt. „Duch Święty w moim życiu”.
Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Świdermajer i jest częścią projektu filmowo-książkowego, w ramach którego oprócz monografii zostanie przygotowanych 10 filmów dokumentalnych.
Więcej informacji można znaleźć na stronie Dzieje Odnowy.

źródło
Kontakt

Adres

o.Serafin Tyszko OCD
Zwola, ul.Dąbrowska 11
63-020 Zaniemyśl