Organizatorzy Sympozjum Lectio Divina Online 12-14 XI 2020:

Instytut Duchowości Carmelitanum i
Wyższe Seminarium Duchowne Karmelitów Bosych w Poznaniu


Sobota, 14 XI 2020, godz. 17.00

00:02:38 - Św. Teresa od Jezusa czytana przez Słowo Boże - o. mgr lic. Wojciech Ciak OCD
00:55:15 - Słowo Boże na drodze zjednoczenia z Bogiem u św. Jana od Krzyża - o. prof. dr hab. Jerzy Gogola OCD
01:41:07 - Ewangelia noszona na sercu: św. Teresa od Dzieciątka Jezus i św. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej - o. mgr lic. Krzysztof Pawłowski OCD
02:32:36 - Pytania i odpowiedzi

Piątek, 13 XI 2020, godz. 17.00

00:12:00 - Maryja zachowywała wszystkie te Rhemata i rozważała je w swoim sercu, czyli maryjne Lectio Divina - o. mgr lic. Serafin Tyszko OCD
00:49:38 - Słowo Boże w duchowości karmelitańskiej w świetle Reguły św. Alberta - o. Robert Marciniak mgr lic. OCD
01:48:18 - Medytacja w sercu wg ojców pustyni i pierwotnego Karmelu - o. mgr lic. Serafin Tyszko OCD
02:43:38 - Pytania i odpowiedzi

Czwartek, 12 XI 2020, godz. 17.00

00:07:15 - Czerpać wodę ze studni Pisma Świętego: rola Słowa Bożego w duchowości Ojców Kościoła - ks. prof. dr hab. Paweł Wygralak
00:50:18 - Lectio Divina w tradycji monastycznej - o. mgr lic. Włodzimierz Zatorski OSB
02:28:14 - Czytanie duchowne jako uzupełnienie Lectio Divina - o. mgr lic. Wojciech Ciak OCD
03:13:13 - Pytania i odpowiedzi