LIST 2 (2021)
Szczęść Boże!

Przesyłam informacje o publikacjach, dotyczących wychowania, z których można skorzystać pobierając z Repozytorium KUL. Zostały udostępnione pod linkiem:

https://repozytorium.kul.pl/simple-search?query=&filter_field_1=author&filter_type_1=equals&filter_value_1=Opiela%2C+Maria+Loyola&sort_by=score&order=desc&rpp=10&etal=0&start=0

Należy kliknąć w tytuł danej pozycji na wyświetlonej pod tym linkiem liście już 20 zamieszczonych w Repozytorium publikacji i wtedy wchodzi się w szczegóły do przeglądania i pobrania, teksty w pliku pdf można pobrać u dołu strony opisu danej pozycji, klikając w prostokąt Przejrzyj/Otwórz.

Przesyłam też link do ostatnio zamieszczonej w Repozytorium KUL książki _Osoba i rodzina wobec wyznań cywilizacyjnych. Pedagogia integralnego rozwoju i edukacji w koncepcji ochrony Edmunda Bojanowskiego_, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019:
http://hdl.handle.net/20.500.12153/1556

Dnia 3 grudnia 2020 roku, Stowarzyszenie Wydawców Katolickich przyznało jej nagrodę FENIKS 2020, w kategorii: Kościół wobec współczesności.
Książka ta jest też aktualna w związku z rozpoczętym w Kościele 19.03.2021 r. Rokiem Rodziny Amoris Laetitia.
Przez podany link wchodzimy na stronę z opisem publikacji, a u dołu tej strony są pliki pozycji. Klikając w prostokąty Przejrzyj/Otwórz możemy nieodpłatnie pobrać plik całej książki i okładki.

Przesyłam linki do _Programu wychowania przedszkolnego wg koncepcji pedagogicznej bł. E. Bojanowskiego _który jest już dostępny_ _w wersji językowej:

polskiej - http://hdl.handle.net/20.500.12153/1575
hiszpańskiej - http://hdl.handle.net/20.500.12153/1612
francuskiej - http://hdl.handle.net/20.500.12153/1601
rosyjskiej - http://hdl.handle.net/20.500.12153/1602
angielskiej - http://hdl.handle.net/20.500.12153/1578

Przez podany link jw. wchodzimy na stronę z opisem publikacji, a u dołu tej strony są pliki pozycji. Klikając w prostokąty Przejrzyj/Otwórz możemy nieodpłatnie pobrać plik całej książki i okładki.
Są zamieszczone dwa pliki tej samej treści, tylko jedna jest formie podwójnych stron dla właściwego odczytania tabel, a drugi w pojedynczych stronach, co może ułatwiać odczytanie i może okazać się potrzebne w drukowaniu.

Pobrane pliki można wykorzystać w praktyce wychowania dzieci, ale też skorzystać z udostępnionego dziedzictwa bł. Edmunda Bojanowskiego i jego myśli pedagogicznej. Można przekazywać te linki innym osobom, szczególnie tym, dla których dany język jest przystępny, a zechcą wykorzystać program.

_Program wychowania przedszkolnego wg koncepcji pedagogicznej bł. E. Bojanowskiego _może być realizowany w różnego typu przedszkolach, a także w odpowiednim zastosowaniu w edukacji domowej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Od nauczyciela, rodziców i wychowawców zależy zarówno dostosowanie jego realizacji do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci jak i dobór właściwych metod, form i środków wychowania. Należy także uwzględniać specyfikę miejsca, wartości i skarby rodzimej kultury danego środowiska i rodzin oraz wymogi obowiązującego prawa w tym zakresie.

Można te linki przekazywać innym osobom i bardzo o to proszę, by szerzyć zainteresowanie osobą i myślą pedagogiczną bł. Edmunda Bojanowskiego. A szczególnie teraz w 150. Rocznicę jego śmierci udostępnić dziedzictwo jego życia, poświęcone trosce o wychowanie najmłodszych i całą ludzkość. Pisał przecież, że:

Od Dzieci trzeba zacząć odrodzenie ludzkości.
Od wstępu zaczniemy, a postęp się znajdzie.


Pozdrawiam serdecznie, z szacunkiem i wdzięcznością zapewniam pamięć w modlitwie, szczególnie przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanej, św. Józefa i bł. Edmunda.
Z Bogiem
s. Loyola

LIST 1 (2020)
Szczęść Boże!

Przetłumaczenie Programu wychowania przedszkolnego wg koncepcji pedagogicznej bł. E. Bojanowskiego na jęz. angielski i wydanie go w wydawnictwie naukowym zaskutkowało obecnie wielkim zainteresowaniem tym programem także m.in. w USA, Irlandii, Rosji, Hiszpanii, Rumunii. Poszukiwane są także inne publikacje. Powstała więc inicjatywa, by wykorzystać Repozytorium KUL, umieszczając publikacje, które można pobierać nieodpłatnie. Jest to możliwe, bo jako zatrudniona w KUL mogę mieć założone konto, a nawet w 2 wersjach, bo system nie pojmie, że s. Maria Opiela i s. Maria Loyola Opiela to jest ta sama osoba;-)
Są zatem stopniowo zamieszczane kolejne książki i artykuły, których będzie przybywać systematycznie, bo w wielu trzeba zgody wydawnictw, czy redaktorów itp.
Obecnie pod tym linkiem jest już m.in.:
Kompendium edukacyjne E. Bojanowskiego, Dziedzictwo myśli pedagogicznej E. B...., W kręgu integralnego wychowania..., Nieoceniona wartość osoby...
A pod tym linkiem. Na razie jest
Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania E. Bojanowskiego.
W obydwu miejscach wkładanych tekstów będzie przybywać. Ich odwiedzanie i pobieranie jest liczone przez system, a statystyki i kraje skąd są wejścia można zobaczyć klikając w ikonkę ze słupkami u dołu stron z poszczególnymi publikacjami. Od tej statystyki będzie zależało dalsze udostępnianie, ale też jeżeli będzie dużo wejść, a szczególnie pobrań (z danego komputera zapisuje tylko jedno) będzie można zrobić jakieś dobre rzeczy np. dla Misjonarek, tłumaczenia itp. oprócz potwierdzenia, że nam także jako Służebniczkom zależy na sprawie wychowania.
Bardzo proszę więc przekazywanie linków innym osobom, a trwa Tydzień Wychowania...
Pozdrawiam serdecznie, z szacunkiem i zapewniam pamięć w modlitwie za wstawiennictwem Maryi Matki i bł. Edmunda.
Z Bogiem
s. Loyola


Zobacz także: Bł.Edmund Bojanowski - życie i dzieło