MODLITWA


Boże, Ojcze wszystkich ludzi,

Ty w pełni czasów posłałeś do nas Swojego Syna, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno i mocą Ducha Świętego pozwalasz nam uczestniczyć w Twoim życiu.

Ty w każdym czasie wzywasz ludy i narody, aby oczyszczone we Krwi Baranka przeszły z wielkiego ucisku do Twojej chwały.

Wielbimy Cię w Twoim Kościele, który jest "światłem" narodów.

Dziękujemy Ci za ludzi Kościoła, których współcześnie postawiłeś na naszej drodze życia, dziękujemy Ci za liczne charyzmaty Kościoła i za łaski otrzymane przez kapłańską służbę i realizację cnót ewangelicznych naszego długoletniego Proboszcza ks. Aleksandra Woźnego, który umiłował i czcił Twoje nieskończone miłosierdzie.

Spraw więc prosimy Boże, aby Sługa Twój, kapłan Aleksander Woźny został zaliczony w poczet błogosławionych Kościoła św. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen


Ks. Tomasz Woźniak