PROCES BEATYFIKACYJNY KS. A. WOŹNEGO

18 grudnia 2016 r.

Ks. Abp Stanisław Gądecki uroczyście poświęcił sarkofag, w którym zostały złożone doczesne szczątki Sługi Bożego.


5 grudnia 2016 r.

Ekshumacja, kanoniczne rozpoznanie doczesnych szczątków Sługi Bożego, ich zabezpieczenia i złożenie do sarkofagu w kościele pw. św. Jana Kantego.


16 czerwca 2016 r.

Mianowanie relatora sprawy, o. Zdzisława Józefa Kijasa, wieloletniego pracownika Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.


16 maja 2016 r.

Ks. postulator odbiera z Kongregacji spraw Kanonizacyjnych tzw. Copie Publice procesu beatyfikacyjnego ks. A. Woźnego. To 21 tomów już oprawionych dokumentów etapu diecezjalnego, które posłużą postulatorowi do przygotowania Positio - czyli opisu życia Sługi Bożego.


4 marca 2016 r.

Kongres zwyczajny Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych zatwierdza dekret ważności procesu beatyfikacyjnego na etapie diecezjalnym Sługi Bożego ks. Aleksandra Woźnego.


15 października 2015 r.

Rozpoczęcie comiesięcznej modlitwy - w każdy III czwartek miesiąca o godz. 18.30. - w intencji beatyfikacji Sługi Bożego ks. Aleksandra Woźnego w parafii pw. św. Jana Kantego w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 86.


24 września 2015 r.

Wydanie dekretu otwarcia akt procesu.


24 czerwca 2015 r.

Akta procesu beatyfikacyjnego zostały urzędowo zostały złożone w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.


29 maja 2015 r.

Ks. Abp Stanisław Gądecki mianował ks. dr Wojciecha Muellera, postulatorem rzymskim procesu beatyfikacyjnego ks. Aleksandra Woźnego. Nominację tę potwierdziła Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych 03 lipca 2015 r.


23 maja 2015 r.

Po przeszło roku pracy Trybunału, w kościele św. Jana Kantego w Poznaniu odbyła się ostatnia publiczna sesja zakończenia procesu diecezjalnego Sł. Bożego ks. Aleksandra Woźnego. Ksiądz Arcybiskup oraz członkowie Trybunału podpisali stosowne dokumenty, które wraz z aktami procesu zostały przesłane do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie.


25 stycznia 2014 r.

W kościele św. Jana Kantego w Poznaniu odbyła się I sesja publiczna rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego o stwierdzenie heroiczności cnót ks. Aleksandra Woźnego, podczas której Ksiądz Arcybiskup dokonał zaprzysiężenia Trybunału Beatyfikacyjnego. Od I sesji kandydatowi na ołtarze przysługuje tytuł Sługi Bożego.

13 stycznia 2014 r.

Ks. Abp. Stanisław Gądecki mianował teologów cenzorów celem zbadania nauczania ks. Aleksandra Woźnego.


6 grudnia 2013 r.

Ks. Abp Stanisław Gądecki mianował komisję biegłych historyków celem zebrania pism niedrukowanych i dokumentów celem opracowania wymaganej przez prawo relacji.


3 listopada 2013 r.

W "Dzień modlitw o beatyfikację kandydatów na ołtarze w Archidiecezji Poznańskiej" w parafiach naszej archidiecezji czytany był List pasterski ks. Abp Stanisława Gądeckiego w sprawie beatyfikacji księdza Aleksandra Woźnego.


22 października 2013 r.

Watykańska Kongregacja ds. Kanonizacyjnych wydała "nihil obstat" w sprawie rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego ks. Aleksandra Woźnego na szczeblu diecezjalnym. Do Kurii Metropolitalnej w Poznaniu dotarł dokument podpisany przez kard. Angelo Amato, prefekta kongregacji (Prot. N. 3122-1/13). Decyzja kongregacji to ostatni etap na drodze do procesu, na podstawie którego biskup diecezjalny może podjąć dalsze decyzje w oparciu o zgromadzoną dokumentację i opinie.

13 października 2013

Inauguracja Tygodnia Jubileuszowego w parafii pw. św. Jana Kantego w Poznaniu Mszę świętą dziękczynną za osobę i dzieło ks. Aleksandra Woźnego celebrował i homilię wygłosił ks. Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki.

11 lipca 2013 r.

Ogłoszenie edyktu, w którym ks. Abp Stanisław Gądecki, zwrócił się do wszystkich, posiadających jakiekolwiek dokumenty, pisma lub wiadomości dotyczące tego kapłana, aby zechcieli przekazać je do Kurii Metropolitalnej w Poznaniu do dnia 31 grudnia 2013 r.


22 czerwca 2013 r.

Biskupi dnia zgromadzeni na 362 zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Wieliczce wyrazili zgodę na wystąpienie do Stolicy Apostolskiej z prośbą o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. Aleksandra Woźnego (1910-1983) z Archidiecezji Poznańskiej (SEP - D 6.3-9).

27 lutego 2013 r.

Archidiecezja Poznańska, jako powód sprawy, a nadto mianowany postulator sprawy, w myśl wytycznych prawa kanonizacyjnego (por. Sanctorum Mater, art. 36), dn. zwrócili się do Jego Ekscelencji ks. Abp Stanisława Gądeckiego z formalną prośbą o rozpoczęcie dochodzenia diecezjalnego w sprawie stwierdzenia heroiczności cnót kandydata na ołtarze ks. Aleksandra Woźnego.


15 lutego 2013 r.

Postulatorem procesu beatyfikacyjnego zostaje mianowany ks. dr Wojciech Mueller.


7 stycznia 2012 r.

Postulatorem procesu beatyfikacyjnego zostaje mianowany ks. mgr lic. Maciej Karol Kubiak


26 listopada 2004 - 28 marca 2006 r.

Zbieranie informacji, dokumentów i świadectw celem przekazania ich do Kurii Metropolitalnej w Poznaniu.


7 listopada 2004 r.

Dzień modlitw o beatyfikację kandydatów na ołtarze w Archidiecezji Poznańskiej.


6 listopada 2004 r.

Sympozjum poświęcone ks. Aleksandrowi Woźnemu, zorganizowane w parafii pw. św. Jana Kantego w Poznaniu w Kaplicy św. Józefa.


15 września 2004 r.

Komunikat Kurii Metropolitalnej dotyczący pierwszej niedzieli po Uroczystości Wszystkich Świętych, która będzie obchodzona jako Dzień modlitw o beatyfikację kandydatów na ołtarze w Archidiecezji Poznańskiej. W grupie siedmiu osób jest ks. Aleksander Woźny.


20 lutego 2003 r.

Ks. Kan. Tadeusz Piaczyński (były wikariusz ks. Aleksandra Woźnego) osobiście złożył na ręce ks. Abp. Stanisława Gądeckiego dokumenty: "Historia powstania Dzieci Bożych", informacje o ks. Woźnym oraz teczkę ze świadectwami o heroiczności cnót i świętości tego kapłana.


10 maja 2001 r.

Odpowiedź ks. dr Rafała Pajszczyka w sprawie pism ks. Aleksego Stodolnego. Przychylne ustosunkowanie się Kurii Metropolitalnej w Poznaniu w/w sprawie.


14 marca 2000 r.

Ponowne zwrócenie się ks. prałata Aleksego Stodolnego do Kurii Metropolitalnej w Poznaniu, w sprawie możliwości rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego.


17 czerwca 1999 r.

Ks. prałat Aleksy Stodolny, proboszcz parafii pw. św. Jana Kantego, ponownie zwrócił się do Metropolity Poznańskiego ks. Abp. Juliusza Paetza w sprawie rozeznania możliwości rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego.


23 kwietnia 1999 r.

Panie: Teresa Fabiszak, Anna Kubiak, Wanda Nowak w imieniu osób, dla których ks. Aleksander był duchowym ojcem, poprosiły o przychylne rozpatrzenie sprawy ewentualnego procesu beatyfikacyjnego ks. A. Woźnego oraz zadeklarowały gotowość do podjęcia prac związanych z koniecznym przygotowaniami i opracowaniami dokumentów.


1 grudnia 1993 r.

Zatwierdzenie przez Kurię Metropolitalną w Poznaniu "Nowenny o uproszenie łask za pośrednictwem śp. ks. prałata Aleksandra Woźnego". Nowenna, zgodna z nauką Kościoła o wierze i obyczajach, przedstawioną przez Nauczycielski Urząd Kościoła, mogła zostać wydana drukiem do prywatnego użytku.

26 maja 1993 r.

Ks. prałat Aleksy Stodolny, proboszcz parafii pw. św. Jana Kantego, następca na tym urzędzie po ks. Aleksandrze Woźnym, przedstawił w Kurii Metropolitalnej w Poznaniu pismo. Poinformował w nim, że przedstawiciele parafian, z panią prof. Marią Grynią na czele, zwrócili się do niego z prośbą, aby wykorzystał obecność ks. Abp Jerzego Stroby na wizytacji parafii w marcu br. i przedstawił mu prośbę parafian oraz pytanie dotyczące rozpoczęcia procesu informacyjnego ks. Aleksandra Woźnego w kontekście zaliczenia Go do Sług Bożych. Wskazywał również na fakt, że ks. Abp nie wyraził sprzeciwu i uznał, że trzeba zebrać w tym celu świadectwa kapłanów, którzy znali osobiście ks. Woźnego.


UWAGA! Dane zaczerpnięto ze strony archidiecezji poznańskiej (2018)