JAK POWSTAWAŁY KSIĄŻKI


Ksiądz Aleksander Woźny pozostawił bogatą spuściznę duchową zawartą w głoszonych homiliach, kazaniach, konferencjach, naukach rekolekcyjnych i stanowych. Słowo Boże głosił prostym i zrozumiałym językiem. Niepowtarzalny sposób myślenia i przekazywania prawd Bożych zachęcał słuchaczy do notowania Jego nauk i nagrywania na taśmie magnetofonowej. Następnie przepisywano nauki na maszynie w dużej ilości, gdyż popyt na te opracowania był bardzo duży. Ksiądz Aleksander rozdawał "pisemka" w konfesjonale. Z tych maszynopisów, wiele lat później, powstały książki. Pierwsze książki ukazały się w 1994 roku.