DZIAŁALNOŚĆ DUSZPASTERSKA (poza parafią)


1.Członek diecezjalnej Komisji Duszpasterstwa Rodzin.
2.Przewodniczacy Komisji Synodalnej do spraw Apostolstwa Świeckich.
3.Członek Consilium a vigilantia.
4.Referent Wydziału Duszpasterskiego
5.Członek Komisji Doktryny Wiary Kurii Metropolitalnej (lata 70-te)
6.Członek diecezjalnej Rady Duszpasterskiej (lata 80-te)
7.Praca w Komisji Episkopatu do spraw Duszpasterstwa Kobiet - pełnił funkcję Krajowego Duszpasterza Kobiet
8.Dziekan poznańskiego dekanatu p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa (lata 1966-1971)
9.Pierwszy vice - dziekan tego dekanatu (lata 1971-1983)