powrót

Deflacja polska 1930–1935

Jedną z ważniejszych pozycji podejmujących problematykę polityki pieniężnej w okresie wielkiego kryzysu jest praca Zenobii Knakiewicz Deflacja polska 1930–1935.
Autorka koncentruje się w niej na istocie szeroko rozumianej deflacji oraz ocenia jej skutki dla polskiej gospodarki, przyjmując przy tym, iż polityka deflacyjna była obecna w sferze monetarnej w całym okresie lat 1930–1935.


Deflacja - wstęp - Zenobia Knakiewicz