O SERCU KAPŁANA

najpierw zielone malutkie
tyle się wciąż spodziewa
potem miłuje i krwawi
wreszcie samotnie dojrzewa
i olbrzymieje cichutkie
i Boga innym otwiera
aż znowu -
w sobie malutkie
we Mszy dziękczynnej
umiera

ks. Jan Twardowski rok 1956