Prof. Jacek Gawroński

wybitny uczony o uznanym autorytecie naukowym i ogromnej wiedzy, szanowany wykładowca oraz mentor kilku pokoleń adeptów nauk chemicznych.

Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk

Światowej klasy ekspert chemii organicznej, spektroskopii, stereochemii syntezy stereoselektywnej i chemii związków naturalnych.

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Członek Rady Naukowej Instytutu Chemii Organicznej PAN (od 2005), Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (od 2013) i Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Uhonorowany m.in. Nagrodą Prezesa Rady Ministrów i Nagrodą Naukową im. Marii Skłodowskiej-Curie PAN.

Odznaczony Medalem im. St. Kostaneckiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Medalem KEN.