Pozycje książkowe o ks. prałacie Aleksandrze Woźnym


 

 

" Ks. Aleksander Woźny - Spojrzenie na wiarę."-

Ks. Wojciech Mueller

 

 

"Księdza Aleksandra Woźnego koncepcja dziecięctwa duchowego"-

Ks. Wojciech Mueller

 

Rozprawa  doktorska z teologii duchowości pod kierownictwem ks. dra Jacka Hadrysia  (02.02.2011)

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny

 

 

"Z wszystkich zrobić świętych" - Anita Magowska
Wydawnictwo Kontekst

 

 

“Pokorny i pełen miłości”- ks. Maciej Kubiak

Wydawca; Kapituła Kolegiacka Poznań, Drukarnia i Księgarnia

Świętego Wojciecha w Poznaniu, rok wydania 1998

 


Praca magisterska

Życie i posługiwanie Ks. Aleksandra Woźnego” (prob.

parafii św. Jana Kantego w Poznaniu w latach 1945-1983) w

świetle nauki Soboru Watykańskiego II – o duszpasterzu”

Ks. Maciej Karol Kubiak, Obrona pracy – 1990 r.

 

 

“Wspólnota parafialna”– Halina Wistuba, Warmińskie Wydawnictwo

Diecezjalne, Olsztyn, rok wydania 1983