powrót

Teorie pieniądza i ich wykorzystanie : od pieniądza kruszcowego do fiducjarnego

KNAKIEWICZ, Zenobia (1923-2011). Teorie pieniądza i ich wykorzystanie : od pieniądza kruszcowego do fiducjarnego / Zenobia Knakiewicz, Michał Jurek, Paweł Marszałek ;
red. nauk. Zenobia Knakiewicz ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. – 332 s. : il. ; 24 cm.
Dla wykładowców i studentów wszystkich kierunków wyższych uczelni ekonomicznych. Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-7417-565-4
1. Pieniądz – polityka 2. Pieniądz – teoria 3. Podręczniki akademickie 336.74
(075.8)
Jurek, Michał.; Marszałek, Paweł.
b26536444