powrót

WSPÓŁCZESNY PIENIĄDZ W TEORII I PRAKTYCE

Monografia dotyczy najbardziej aktualnych zagadnień współczesnego pieniądza. Autorzy starają się odpowiedzieć na następujące pytania: Czym jest współczesny pieniądz i jakie są jego właściwości?
W jaki sposób tworzy się dziś pieniądz i kształtuje jego zasoby?
~Czyje teorie stanowią dziś podłoże kształtowania zasobów pieniądza?
~Na czym polega współczesna polityka pieniężna i co stanowi przedmiot sporu?
~Czy dla utrzymania stabilnego pieniądza zachodzi potrzeba koordynacji polityki pieniężnej i polityki fiskalnej? "Jakie istnieją związki między kursem walutowym a systemem walutowym oraz jaką rolę odgrywają kursy? ~jaki stosuje się dziś mechanizm tworzenia pieniądza krajowego?
~jaki jest mechanizm tworzenia i regulacji waluty wspólnej?
~jak funkcjonował wielonarodowy system pieniądza oparty na pieniądzu towarowym i jakie były główne przyczyny jego upadku?
- Jak funkcjonował międzynarodowy system walutowy z Bretton Woods i co sprawiło, że upadł?
~W którym systemie walutowym wykształciły się zasady funkcjonowania wielonarodowego systemu walutowego obszaru euro?
"Jakie są zasady i właściwości systemu walutowego obszaru euro?
~jaki jest stan gotowości przystąpienia Polski do systemu walutowego obszaru euro?