Słudze Bożemu księdzu Aleksandrowi Woźnemu, proboszczowi parafii pw. św. Jana Kantego w Poznaniu (w latach 1945-1983) - W SETNĄ ROCZNICĘ URODZIN